Awunazo izindatshana okwamanje! Lapho usubhale eyodwa, kuzovela lapha.