Inqubomgomo Yokuthumela

Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwezinsuku ezingama-30
Siyaqiniseka ukuthi uzokujabulela ukuthenga kwakho esinikeza "isiqinisekiso semali yezinsuku ezingama-30 emuva" ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende kwemikhiqizo yethu * kanye nezifundo zokufundisa **. Uma ngasiphi isizathu ufisa ukuyeka ukusebenzisa imikhiqizo yethu sizokhipha ngokushesha imali.
* Imishini kumele ibuyiselwe esimweni sayo sokuqala.
** Isicelo sokubuyiselwa kwemali ekhokhwayo ezifundweni eziqinisekisiwe ze-ASA kumele zigcwaliswe ngaphambi kokukhipha amakhredithi e-CEU.